HarperCollins

Vydavatelství HarperCollins

ÚVOD

Autoři

Abigail Gordonová

Abigail Gordonová

Abigail Gordonová žije jako vdova sama ve vesničce Cheshire, blízko Pennines, což je pásmo hor, jež nazývají "páteří Anglie".

Děj jejích knih se odehrává ve zdravotnickém prostředí, v němž sama léta pracovala a s nímž má rozsáhlé zkušenosti. Zastávala významné postavení ve vedení přístavního zdravotního střediska v Manchesteru a později měla na starosti zdravotnickou péči v odlehlých oblastech Newfoundlandu. Proto může vzít své čtenáře s sebou do oblak v helikoptéře záchranné služby, když nechává přepravovat pacienty ze vzdálených oblastí do města. A přestože její příběhy působí tak věrohodně, zároveň si udržují nefalšovaný romantický základ.

Ke psaní se Abigail dostala jako mnohé jiné autorky. Jako zanícenou čtenářku romancí ji její sestra (již zkušená spisovatelka) pobídla, aby začala sama psát. V nakladatelství Mills & Boon jí vydali první knihu a Abigail se stala jejich kmenovou autorkou.

Abigail se začlenila také do místní církevní komunity, kde obětavě pracuje a kde také našla mnoho přátel. Jak sama říká, byla požehnána třemi syny. Nejstarší syn pracuje také ve zdravotnictví v managamentu kliniky. Dva další synové bydlí nedaleko, ve stejné vesnici jako Abigail. Obdarovali ji třemi vnoučaty, kterých si Aabigail s velkou radostí užívá.


Zpět