HarperCollins

Vydavatelství HarperCollins

ÚVOD

Prohlášení o ochraně soukromí

Platí od: 25. 5. 2018

Společnost HarperCollins Polska S.p. z.o.o. (dále jen "společnost") bere otázky vašeho soukromí velmi vážně. Toto prohlášení o ochraně soukromí (dále jen "prohlášení") platí pro osobní údaje získané společností přes webové stránky, registraci pro zasílání různých sdělení a akce s osobní účastí (dále jen "služby"). "Osobní údaje" označují veškeré s vámi související informace, a to v identifikované i identifikovatelné podobě.

Prohlášení popisuje druhy osobních údajů, které získáváme o zákaznících (spotřebitelé, kteří kupují produkty společnosti nebo jsou u ní registrováni, osoby aktuálně nebo v minulosti zastupující firemní zákazníky, potenciální firemní zákazníci nebo jejich zastupující osoby, uživatelé webových stránek nebo aplikací), jak osobní údaje používáme a s kým je sdílíme. Také popisuje opatření zavedená na ochranu osobních údajů a jak nás můžete ve věci souvisejících postupů kontaktovat. Naše služby jsou určeny obecně veřejnosti, ale nejsou určeny dětem. Vědomě nikdy nezaznamenáváme osobní údaje dětí mladších 16 let.

Kliknutím na jeden z odkazů níže přejdete na uvedenou část:

Které informace získáváme

Osobní údaje o zákaznících (spotřebitelé, kteří kupují produkty společnosti nebo jsou u ní registrováni, osoby aktuálně nebo v minulosti zastupující firemní zákazníky, potenciální firemní zákazníci nebo jejich zastupující osoby, uživatelé webových stránek nebo aplikací) získáváme přes naše služby.

Osobní údaje shromažďujeme za účelem nabízení služeb, které vyžadujete nebo u kterých máme legitimní zájem se domnívat, že zákazníky zajímají, za účelem správy vzájemných vztahů se zákazníky a partnery a za účelem provádění činností podle vašeho souhlasu.

Mezi zaznamenávané osobní údaje mohou patřit:

 • Kontaktní údaje (jméno, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní a/nebo mobilní číslo);
 • Bankovní údaje (čísla účtů, informace pro elektronické převody);
 • Další finanční informace pro fakturační účely (např. DIČ);
 • Údaje o geografické poloze; a
 • Další informace, které nám poskytnete přes různé funkce, například "Odeslat žádost" nebo "Kontaktujte nás".

Vaše rozhodnutí používat naše služby a poskytnout nám své osobní údaje je dobrovolné. Před registrací pro naše služby a odeslání osobních údajů na našich online a mobilních platformách uvedeme, jaké osobní údaje budeme vyžadovat.

Aby efektivně fungovaly, používají naše služby soubory cookies. Další informace o používání souborů cookies naleznete v odpovídajících zásadách.

Jak získané informace používáme

Vaše údaje můžeme používat k následujícím účelům:

 • Poskytování našich produktů a služeb;
 • Vytvoření a správa online účtů;
 • S vaším souhlasem zasílání reklamních materiálů, upozornění na speciální nabídky a další sdělení, včetně komunikace přes naše služby i mimo ně, např. přes e-mail nebo stránky a aplikace třetích stran;
 • Komunikace ohledně speciálních událostí, akcí, programů, nabídek, průzkumů, soutěží a průzkumů trhu a správa případné účasti;
 • Reakce na vaše dotazy a dotazy třetích stran, včetně žádostí donucovacích orgánů v souladu s příslušným zákonem;
 • De-identifikace osobních údajů za účelem poskytování agregovaných výkazů s neidentifikovatelnými informacemi třetím stranám;
 • Přidružení vašeho prohlížeče a/nebo zařízení s jinými používanými prohlížeči nebo zařízeními za účelem zjednodušení poskytování odpovídajícího obsahu a reklamy ve všech prohlížečích a zařízeních a dalšími provozními/obchodními účely;
 • Provoz, hodnocení a zlepšování naší obchodní činnosti (včetně vývoje, rozšiřování, analýzy a zlepšování našich služeb; správy naší komunikace; provádění analýzy dat; účetnictví, auditů a dalších interních funkcí);
 • Vybírání dluhů a podpora souvisejících soudních pří; a
 • Dodržování a vynucování příslušných zákonných požadavků, odpovídajících standardů oboru, smluvních povinností a našich zásad.

Vaše osobní údaje můžeme používat i dalšími způsoby, které uvedeme v době jejich zaznamenání a pro které, pokud to vyžaduje příslušný zákon, vás požádáme o souhlas.

Podle zájmů cílená reklama

Pokud k tomu vydáte souhlas, můžeme my a naši poskytovatelé služeb na našich stránkách, v aplikacích a/nebo přes e-maily získávat informace o vaší činnosti, které pak použijeme k poskytování reklamy na produkty a služby podle vašich zájmů. My a naši nezávislý poskytovatelé služeb můžeme tyto informace získávat také z webových stránek nebo aplikací třetích stran. Tato část prohlášení vysvětluje, jak uplatnit svá práva a možnosti.

Se zaměřením našich sdělení podle zájmů a kontextu návštěvníků nám pomáhají reklamní sítě třetích stran. Prostřednictvím těchto reklamních sítí můžeme automatizovanými způsoby, jak jsou popsány výše, získávat informace, které nám umožňují sledovat online aktivitu v čase a na stránkách a v aplikacích třetích stran. Informace se zároveň využívají ke zobrazení reklamy, upravené podle vašich individuálních zájmů, na našich službách a webových stránkách třetích stran. Informace, které mohou reklamní sítě naším jménem získávat, zahrnují data o návštěvách webových stránek a používání aplikací, které zobrazují naši reklamu, např. tedy seznam stránek nebo reklam, které si zobrazíte, a činností, které na těchto stránkách nebo aplikacích provádíte. Ke shromažďování těchto informací dochází na našich stránkách, v aplikacích a e-mailech a na stránkách a aplikacích třetích stran, které jsou součástí těchto reklamních sítí. Tento proces nám také umožňuje sledovat efektivitu našeho marketingu. Jak reklamní sítě a podle zájmů cílenou reklamu odmítnout zjistíte na http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.networkadvertising.org/choices/.

Které informace sdílíme

Zaznamenávané osobní údaje můžeme sdílet s následujícími subjekty:

 • Naše pobočky a dceřiné společnosti, které mohou využívat vaše osobní údaje podle tohoto prohlášení nebo za vlastními účely, včetně marketingových, pokud jste k tomu dali souhlas. Aktuální seznam našich poboček a dceřiných společností je k dispozici na http://newscorp.com/about/our-businesses/.
 • Poskytovatelé služeb v Polsku a dalších jurisdikcích, kteří poskytují své služby naším jménem.

Od takových poskytovatelů vyžadujeme závazek chránit důvěrnost a bezpečnost osobních údajů a zpracovávat je výhradně za účelem poskytování služeb naším jménem a v souladu s příslušným zákonem. Kromě míry nutné k poskytování příslušných služeb a v rámci dodržování zákona nemají poskytovatelé služeb povoleno osobní údaje používat ani předávat.

Informace o vás můžeme dále zpřístupnit: (1) pokud to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, (2) policejním a bezpečnostním složkám nebo jiným státním úřadům, (3) když se domníváme, že zpřístupnění je nutné nebo vhodné za účelem zabránění fyzickému poškození nebo finanční ztrátě nebo ve spojení s vyšetřováním podezření z podvodné či nezákonné činnosti. Dále si vyhrazujeme právo převádět vaše osobní údaje v případě navrhovaného nebo provedeného prodeje či převodu naší společnosti a aktiv nebo jejich částí (včetně reorganizace, rozpuštění nebo likvidace).

Vaše práva a možnosti

Ve spojení s osobními údaji, které o vás získáváme, máte určité možnosti. Např. ovládáte, jak s vámi budeme komunikovat.

Pokud chcete aktualizovat své nastavení, požádat nás o odstranění svých údajů ze seznamu adresátů nebo podat žádost, obracejte se prosím pomocí údajů uvedených v části Kontaktní informace níže.

Ze seznamů adresátů pro zasílání marketingových sdělení se můžete také odhlásit pomocí odkazu "Zrušit registraci" na www.harpercollins.pl.

Jak odmítnout podle zájmů cílenou reklamu zjistíte na http://www.aboutads.info/choices/ a http://www.networkadvertising.org/choices/.

Osobní údaje: přístup, kontrola, aktualizace a změny

Můžete požádat o přístup ke svým údajům, jejich změnu či vymazání. Máte právo zpracování svých osobních údajů odmítnout či omezit a využít své právo na přenositelnost. Když nám dáte o souhlas s použitím osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat a do budoucna budeme pracovat s vašimi novými preferencemi. Na dotazy nebo stížnosti související se zpracováním osobních údajů budeme reagovat. Pokud vás však naše reakce neuspokojí, máte právo podat stížnost u příslušného orgánu ochrany údajů.

Jak osobní údaje chráníme a uchováváme

Máme zavedena administrativní, technická a fyzická opatření, která chrání vaše osobní údaje před neúmyslným, nezákonným nebo nepovoleným zničením, ztrátou, změnou, přístupem, zpřístupněním nebo použitím. Podnikáme všechny odpovídající kroky k zajištění úrovně ochrany odpovídající riziku zpracovávání při zohlednění nákladů na implementaci a povahy zpracovávání.

Osobní údaje uchováváme po dobu nutnou k naplnění účelu, za kterým byly zaznamenány, nebo po dobu stanovenou příslušným zákonem tak, abychom dodrželi své právní povinnosti.

Převody údajů

Naše služby mohou být hostovány a spravovány v jiné zemi, než ve které jste původně informace poskytli, včetně USA. Když k vašim osobním údajům umožníme přístup nebo je budeme převádět ze zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) do zemí, u kterých Evropská komise nevydala rozhodnutí o dostatečné ochraně údajů, zavádíme na ochranu vašich osobních údajů odpovídající opatření. To může zahrnovat dohodu o převádění údajů, o jejíž kopii můžete požádat způsobem uvedeným dále v části Kontaktní údaje.

V souladu s platným zákonem však k vašim osobním údajům mají přístup soudy, policejní a jiné bezpečnostní složky a další zákonné orgány státu, kam se údaje převádí. Při převodu osobních údajů tyto chráníme podle popisu v tomto prohlášení.

Odkazy na stránky, aplikace a služby třetích stran

Pro vaši informaci a orientaci mohou naše stránky obsahovat odkazy na stránky, aplikace či služby třetích stran, které mohou provozovat společnosti zcela nezávislé na HarperCollins Polska S.p. z.o.o.. Tyto společnosti mají vlastní prohlášení a zásady o ochraně soukromí, které si doporučujeme prostudovat. Neodpovídáme za žádné postupy ochrany soukromí žádných stránek, aplikací nebo služeb, které nepatří pod HarperCollins Polska S.p. z.o.o.

Aktualizace tohoto prohlášení

Toto prohlášení bude pravidelně a bez předchozího upozornění aktualizováno tak, aby odpovídalo změnám v postupech nakládání s osobními údaji. U významných změn zveřejníme u našich služeb výrazné upozornění a v hlavičce prohlášení bude uvedeno datum poslední aktualizace.

Kontaktní informace

Objektem odpovědným za shromažďování a zpracovávání osobních údajů ve spojení s našimi službami je:

HarperCollins Polska S.p. z.o.o.
Ul. Starościńska 1B local 24-25,
02-516 Warszawa
Polska

Pokud máte jakékoli dotazy nebo komentáře k tomuto prohlášení nebo způsobu, jakým my nebo naši poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje, chcete uplatnit svá práva a možnosti nebo chcete aktualizovat své informace a nastavení, kontaktujte nás prosím pomocí následujících údajů:

e-mailem na info@harpercollins.pl

Můžete také napsat na adresu:

HarperCollins Polska S.p. z.o.o.
Ul. Starościńska 1B local 24-25,
02-516 Warszawa
Polska

Obracet se také můžete na vedení jednotky pro ochranu soukromí na privacy@harlequin.com.